Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

nikaa18
6658 84c1
Reposted frommisza misza viakarmeloovee karmeloovee

January 11 2015

nikaa18
nikaa18
5022 82ab 500
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure
nikaa18

November 15 2014

nikaa18
nikaa18
nikaa18
nikaa18
1134 4353 500
nikaa18
nikaa18
5289 ec67
nikaa18
6413 17a0 500
Reposted frommimi07 mimi07 viatobecontinued tobecontinued
nikaa18
8021 a0e2
nikaa18
 (...) Nie czuję ciepła jesiennych, dobrych promieni, nie słyszę śmiechu szczęśliwych dziewcząt, siedzę sama, przyjacielu, w pustym pokoju i boli mnie każda myśl
— H. Poświatowska
nikaa18
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viacoffeepleasure coffeepleasure

November 04 2014

nikaa18

September 12 2014

nikaa18
6637 ef0c
Reposted fromtinks tinks viaCarlota Carlota
nikaa18
4485 5cf7
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz viaCarlota Carlota
nikaa18
nikaa18
2364 aab5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaCarlota Carlota
nikaa18
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl